Automatindustrier

Hög kvalitet
God prisbild
Hög kapacitet

Välkommen

Rätt kvalitet och effektiv produktion av CNC-bearbetade komponenter är vårt varumärke och är grunden för vår framgång sedan 1946.

Kvalitet & Miljö

Kvalitet handlar inte bara om kontroll av detaljer utan ska genomsyra hela organisationen från VD till operatör. Vi ligger långt framme när det gäller planering, miljöarbete och slutkvalitet på produkterna.

Kvalitet

Kunden kan lagra detaljerna direkt in i hyllan utan att  behöva kontrollera detaljerna.

Effektivitet

En operatör sköter flera avancerade CNC- maskiner samtidigt vilket ger en effektiv tillverkning.

Flexibilitet

Vi tillverkar både prototyper och större serier, tillverkar för direkt leverans med kort ledtid eller  mot prognos för  avrop i mindre batcher. Allt efter kundens önskemål.