Automatindustrier

Om oss

Rätt kvalitet och effektiv produktion av CNC-bearbetade komponenter är vårt varumärke och är grunden för vår framgång sedan 1946.

Vi välkomnar både mindre företag och större Globala kunder med höga krav på kvalitet.

Vår affärsidé
Vi skall med hög kvalitet, flexibilitet och effektiva processer skapa god lönsamhet för våra kunder gällande maskinbearbetade komponenter, med minsta möjliga miljöpåverkan.

Våra värderingar
"Det finns en speciell familjär anda på företaget där man tillåter olikheter och låter människor växa"