Automatindustrier

Kvalitet & Miljö

Miljöpolicy

Automatindustrier i Hille AB skall alltid bedriva verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön samt följa bindande krav. Genom ett systematiskt och kontinuerligt arbete med miljöfrågor ska vi ständigt förbättra hela verksamhetens miljöprestanda och förebygga föroreningar.
 
Detta når vi genom att;
  

  • Hushålla med de resurser som vi förbrukar, satsa på miljövänliga kemikalier och minimera våra utsläpp.
  • Arbeta aktivt med ständiga förbättringar
  • Ansvaret för miljön åvilar alla medarbetare. Genom utbildning och information hålls miljöfrågorna levande.
 
Kvalitetspolicy
                
Automatindustrier i Hille AB´s produkter och tjänster ska alltid uppfylla våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar, med hänsyn till kvalitet och miljö.
  
Detta når vi genom att;
 
  • Alltid eftersträva effektiva processer
  • Arbeta aktivt med ständiga förbättringar
  • Kompetenta, pålitliga och motiverande medarbetare.
  • Arbeta målinriktat med kvalitetsarbetet.